คณะกรรมการสมาคมฯ

นายฟาริด   มัสอูดี
นายกสมาคม

นายชาคริต กรีมี
อุปนายกฝ่ายบริหาร

นายมาโนช (มุฮัมมัด ซอและห์) ซอลิฮี
นายทะเบียน

นายอดุลย์ (อับดุลลาตีฟ) มัศโอดี
เลขานุการ

นายอดุลย์  (อับดุลลอฮฺ) มัสอูดี
สมาชิกสัมพันธ์

นายมุฮัมมัดรอชาร์ด  กรีมี
จัดหารายได้

นายเฟาซี  กรีมี
บรรณารักษ์

นายอาทิตย์  (ยาซิร)  กรีมี
สาราณียกร

นายพรชัย (อับดุลสลาม)  เพชรทองคำ
วิชาการ

นายสมศักดิ์  (อ.มูนิร)  มูฮัมมัด
วิชาการ

อ. อับดุลฆอนี บุญมาเลิศ
วิชาการ

นายมนู  (อ.อาลี)  เพชรทองคำ
วิชาการ

นายมุฮำหมัด ริชาร์ด  กรีมี
หารายได้

นายมนัสวี  (มุญัดดิ๊ด)  ฮะกีมี
ประชาสัมพันธ์